• نمایندگی مبلمان کرال ترکیه

به یک سرمایه گذار جهت افتتاح شعبه نمایندگی انحصاری در تهران نیازمندیم. 500 میلیون تا1میلیارد  

   شماره تماس: 09396334838  علیزاده

ایمیل: peymanalizadehe@gmail.com      
نمایندگی مبلمان کرال ترکیه

آگهیهای مرتبط

نیاز به شریک و سرمایه گذار

نیاز به شریک و سرمایه گذار

جهت راه اندازی واحد سی ان سی چوب، به یک شریک با مبلغ ۵۰ تا ۸۰ میلیون پول نیاز مندم، لطفا تماس حاصل فرمایید.         شرکت: سی ..

برچسب ها: نیاز به سرمایهمبلماننمایندگی انحصاریافتتاح فروشگاه