• نیاز به سرمایه جهت خرید مغازه

نیازمند به شراکت با مبلغ دو میلیارد وپانصد میلیون برای خرید مغازه دوازده میلیاردی در شیخ بهایی تهران         

شماره تماس: 09034220314 شهرام بیگی

ایمیل: khargosh1395@gmail.com 

تاریخ ثبت آگهی1395/10/23نیاز به سرمایه جهت خرید مغازه

آگهیهای مرتبط

نیاز به 3 میلیارد سرمایه

نیاز به 3 میلیارد سرمایه

جهت طرح توسعه و خرید سهام در یک پروژه بزرگ معدنی کشور به سرمایه گذار نیازمندیم                    شر..

برچسب ها: تهران, مغازه, نیاز به سرمایه, نیاز به شریک