• نیاز به سرمایه گذار تا 30 میلیون یا یک مغازه

جهت تولید و تجاری سازی موتور برقی پرده با گواهی  ثبت اختراع صنعتی نیاز به سرمایه گذار یا شریک کار میباشم.       

شرکت: دورما موتور     

آدرس: مولوی پاساژنفیس پ6 
شماره تماس: 09126152123 منصور علیزاده

ایمیل: 777.az.1385@gmail.com 

تاریخ ثبت آگهی:1395/10/22نیاز به سرمایه گذار تا 30 میلیون یا یک مغازه

آگهیهای مرتبط

نیاز به سرمایه در گردش

نیاز به سرمایه در گردش

کارخانه در حال تولید ابر و اسفنج جهت جنس دادن مدت دار (چکی)به مشتری نیاز به سرمایه گذار داریم. با سود عالی و تضمین قابل قبول و بدون ریسک    ..

برچسب ها: تولیداختراعنیاز به شریکنیاز به سرمایه