شراکت تخصص

در صورتی که تخصص خاصی دارید و آماده همکاری در زمینه تخصص خود میباشید گزینه نیاز به متخصص را انتخاب نمایید تا آگهی های مربوطه را مشاهده نمایید

در صورتی که در زمینه کاری خود  به دنبال یک همکار متخصص میگردید گزینه ارائه تخصص را  انتخاب نمایید تا آگهی های مربوطه را مشاهده نمایید

لازم به ذکر است که افراد زیادی هستند که ایده اختراعی را در ذهن دارند اما به دلیل نداشتن مهارت و تخصص لازم جهت تولید حتی یک نمونه کوچک از آن هیچوقت آن ایده ها را عملی نمیکنند این بخش فضای مناسبی است برای ارتباط دوستان متخصص و ایده پردازان  جهت به وقوع پیوستن ایده های بکر


جستجوی دقیق تر