شرایط و قوانین

- اطلاعات خود را جهت ثبت آگهی با دقت پر نمایید.

- این سایت فقط مسئول قرار دادن آگهی و مغایر نبودن مطالب ، کلمات با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد و هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت  آگهی و اطلاعات کسب و کار آگهی دهندگان ندارد.

- به شما پیشنهاد میکنیم که با چشم باز و حتی المکان تحت یک قرارداد قانونی همکاری خود را آغاز نمایید.

- لازم به ذکر است اکثر شراکت هایی که به شکست می انجامد یا حقی از یک طرف ضایع میشود فقط به دلیل نبودن قرارداد واضح و قانونی فیمابین طرفین میباشد

- از توضیح ایده های خود با جزییات کامل خود داری کنید و در صورت امکان ایده و اختراع خود را به ثبت برسانید.