درباره ما

با سلام ضمن تشکر از انتخاب شما برای بازدید و استفاده این سایت

همیشه هستند کسانی که ایده های پولسازی را در سر میپرورانند اما به دلیل محدودیت های زیادی که غالب آن نداشتن سرمایه است برای همیشه از آن ایده دست شسته و همواره در حسرت عملی نشدن آن به سر میبرند

ما در تلاش برای ایجاد فضایی مناسب برای ارتباط بین صاحبان ایده و سرمایه گذاران در کلیه زمینه ها از ایده ها و سرمایه گزاری خرد گرفته تا پروژه های عظیم میخواهیم محدودیت ها را برای ایده ها و سرمایه های بلقوه برداریم